Welkom bij Connectorontwikkeling

Ontwikkeling van en binnen organisaties heeft mij altijd geboeid. Strategie en organisatieontwikkeling stonden centraal in mijn studie aan de Universiteit van Amsterdam. De latere verdiepingen bij de London Business School, bij Brian Robertson (Holocracy) en bij het Bert Hellinger Instituut (systeemdynamiek in organisaties) maakten het beeld completer. 

Als gecertificeerd coach begeleid ik individuen, teams en organisaties. Niet alleen bij voorspoed maar ook bij herbezinning & richting bepalen, bij (dreigend) gedoe en bij crisis.  Ik maak daarbij gebruik van mijn ruime ervaring in wat werkt en wat niet werkt. Sterke meningen op 1 lijn brengen is iets dat me goed af gaat.

Mijn energie en kennis zet ik graag in om organisaties en de teams en mensen binnen organisaties beter te laten functioneren. Enerzijds door scherp te krijgen wat beoogd wordt en anderzijds om wat beschikbaar is daarvoor optimaal in te zetten. 

Ik geloof dat iedere verandering begint bij bewustwording. Door te vragen, door te spiegelen of door te confronteren. Daarna volgt versnelling en vertaling naar acties die leiden tot resultaat waarbij ik fungeer ‘als rugwind’. Mijn aanpak is integraal waarbij ik voortdurend schakel tussen de harde en de zachte kant. Regelmatig werk ik samen met mensen uit mijn netwerk in gelegenheidsteams passend bij de vraagstelling.

Op individuele basis ondersteun ik door middel van persoonlijke coaching. Ik merk dat degenen die ik coach steeds meer en steeds steviger het eigen stuur pakken. Het geeft me veel voldoening wanneer er beweging komt om de gestelde eigen doelen te bereiken. Met concrete en haalbare acties die tijdens de coachingsgesprekken scherp worden. Daarmee is coaching een versneller in de gewenste richting. Heel concreet & niets vaags aan…

Voor het individu en voor de organisatie van groot belang om ieders talenten en kwaliteiten maximaal tot hun recht te laten komen…

Organisatie
ontwikkeling

Ik werk graag binnen het grotere (familie)bedrijf maar beweeg me ook gemakkelijk in corporates en instellingen. Vaak word ik ingeschakeld voor het begeleiden van ééndaagse of meerdaagse off-site bijeenkomsten waarin samenwerking en organisatie ontwikkeling centraal staan. 

En steeds vaker krijg ik de vraag om meerdere malen per jaar het (directie)team te begeleiden om ‘geagendeerd’ te werken aan de lange termijn. De waarde is groot en ik krijg terug dat de voortgang ‘op eigen kracht’ veel minder groot zou zijn geweest omdat de waan van de dag het dan gemakkelijker overneemt en omdat dan minder gestructureerd aan de ‘ontwikkelkalender’ van de organisatie wordt gewerkt.

Team
ontwikkeling

Team en leiderschapsontwikkeling draagt stevig bij aan het succes van een organisatie. Structureel investeren in leiderschap en teamontwikkeling kan het verschil maken. Met verhoogde complexiteit en steeds snellere ontwikkeling is het cruciaal dat het leiderschap meegaat – voorop als rolmodellen, om anderen te stimuleren mee te groeien en verantwoordelijkheid nemen.

Klanten ervaren de door mij begeleide teambijeenkomsten als energiek en waardevol. Ik werk met moderne interactieve werkvormen waardoor ieder aan bod komt. Door de juiste mix van ‘huiswerk vooraf’ en zowel luchtige als intensievere werkvormen (binnen en buiten) worden gewenste resultaten behaald.

Coaching

Tijdens een intensieve (NOBCO gecertificeerde) coachingsopleiding in 2011 heb ik geleerd om echt te luisteren en om de juiste vragen te stellen.  Daarmee vindt degene die gecoacht wordt de eigen oplossingen die werken en ook passen. Eigenlijk veel efficiënter dan te blijven wikken & wegen of te blijven beschouwen zonder zelf actief stappen te zetten om te verbeteren. 

Coaching gaat over even stilstaan om dan vanuit rust en overzicht met hoofd en hart te kunnen kiezen wat past om vervolgens te versnellen. Met een coach gaat dat veel gemakkelijker en sneller. De tijdsinvestering is beperkt en het effect is groot.

Ik breng mee

  • Sinds 2012 ervaring als zelfstandig adviseur organisatieontwikkeling
  • Veel opleidingen die dit werk ondersteunen (bijvoorbeeld London Business School, MMS Coach opleiding (NOBCO gecertificeerd), Holocracy bij Brian Robertson en  systeemdynamiek in organisaties (Bert Hellinger Instituut)
  • Ruime boardroom ervaring binnen Rabobank Groep maar ook als toezichthouder bij de Hanzehogeschool en Cosis 
  • Ervaring bij I&I cooperation u.a. waar ik sinds 2015 managing partner ben
  • Een netwerk met stevige professionals die bijgeschakeld kunnen worden indien opdrachten om bredere begeleiding vragen

Ik ben verbonden aan

I&I Cooperation u.a.
Managing partner

Ondernemer Coacht Ondernemer
(VNO NCW Noord)
Ambassadeur en geselecteerd coach

Governance Noord
Mede-initiator toezichthoudersplatform
voor Noord Nederland

Kennismaken?

Neem gerust contact met mij op. Ik spreek graag af om, geheel vrijblijvend, kennis te maken en om van gedachten te wisselen.

Connectorontwikkeling
Emmaplein 5
9711 AP Groningen

Bekijk de Algemene Voorwaarden